2.17.2017

Esperances / Esperanzas (Pandora)

Pandora, Thomas Benjamin Kennington, 1908
Gener. Encetem l'any sempre amb l'esperança que serà millor que l'anterior. Perquè l'esperança és l'últim que es perd. Com la caixa de Pandora, que en obrir-la escampa tots els mals per a la humanitat excepte l'esperança, que estava al fons de tot i és el que queda com a consol per als homes.
Pandora és una dona dels orígens, com Lilith en la tradició jueva o Eva en la bíblica. Va ser creada per ordre de Zeus i dotada de les millors qualitats. Hefest la modela amb fang a imatge de les deesses immortals. Atenea l'endinsa en l'art de teixir. Afrodita vessa sobre el seu cap la sensualitat. Les Gràcies li col·loquen un collaret d'or. Les Hores la coronen de flors primaverals. Però com a toc final, Hermes forja en el seu pit una curiositat inesgotable. I aquesta és la llavor que la conduirà a obrir la caixa: no pot suportar no saber què hi ha dins.

Com es pot tenir un cofre prohibit? Un arbre prohibit? Una cambra prohibida? Una paraula prohibida? Els humans difícilment ho podem resistir. Més prohibit, més ens tempta. Per això Eva menja pomes de l'arbre. Per això en el conte de Barbablava la princesa obre l'habitació prohibida, l'única entre les tantes del gran castell a la qual no podia accedir, però la més interessant, és clar. I un cop veu què hi ha dins, llavors la clau sagna i la delata. Perquè ja mai no pots tirar enrere i fer veure que no ho has vist. Saber té un cost.

Pandora i la caixa són un regal enverinat. Zeus estava enfadat perquè Prometeu havia robat el foc dels déus per donar-lo als homes. I, com a càstig, envia al seu germà Epimeteu una dona irresistible amb un regal misteriós com a dot de matrimoni. Ella no sap què conté, però transgredeix la norma i ho destapa. I les calamitats s'espargeixen pel món (bogeria, malaltia, treball, vellesa...) El pintor Thomas Kennington ha representat una Pandora nua en un acusat gest de penediment, amb la mà dreta tapant-se la cara. Se n'adona, del que ha suposat la seva acció. I sap que ja no té remei. L'escenari ens recorda una Magdalena penitent a la cova. El petit cofre platejat que sosté amb la mà esquerra és obert. Les fonts antigues parlen d'una gerra, però a partir del Renaixement (per Erasme) s'ha conegut com “la caixa de Pandora”.

Dones a la recerca de coneixement que són perilloses. Avui, quan volem saber més anem a la finestreta de Google. Si hi escrius la paraula “Hermes”, surt una marca de roba. Si poses “Pandora”, una marca de joies. Malgrat tot, us animo a transgredir i pagar el cost de saber-ne més.

Publicat 22 gener 2017 
Secció Des del Laberint
Suplement Cultura
Diari El Punt Avui


Esperanzas

Enero. Empezamos el año siempre con la esperanza que será mejor que el anterior. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Como con la caja de Pandora, que al abrirla esparcía todos los males por la humanidad excepto la esperanza, que estaba en el fondo de todo y es lo que queda como consuelo para los hombres.

Pandora es una mujer de los orígenes, como Lilith en la tradición judía o Eva en la bíblica. Fue creada por orden de Zeus y dotada de las mejores cualidades. Hefesto la modela con barro a imagen de las diosas inmortales. Atenea la adentra en el arte de tejer. Afrodita derrama sobre su cabeza la sensualidad. Las Gracias le cuelgan un collar de oro. Las Horas la coronan de flores primaverales. Pero como toque final, Hermes forja en su pecho una curiosidad inagotable. Y ésa es la semilla que la conducirá a abrir la caja: no puede soportar no saber qué hay dentro.
 
¿Cómo se puede tener un cofre prohibido? ¿Un árbol prohibido? ¿Una cámara prohibida? ¿Una palabra prohibida? Los humanos difícilmente lo podemos resistir. Más prohibido, más nos tienta. Por eso Eva come manzanas del árbol. Por eso en el cuento de Barba Azul la princesa abre la habitación prohibida, la única entre las tantas del gran castillo a la cual no podía acceder, pero la más interesante, está claro. Y una vez contempla qué hay dentro, entonces la llave sangra y la delata. Porque ya nunca puedes echar atrás y pretender que no lo has visto. Saber tiene un coste.

Pandora y la caja son un regalo envenenado. Zeus estaba enfadado porque Prometeo había robado el fuego de los dioses para darlo a los hombres. Y, como castigo, envía a su hermano Epimeteo una mujer irresistible con un regalo misterioso como dote de matrimonio. Ella no sabe qué contiene, pero transgrede la norma y lo destapa. Y las calamidades se esparcen por el mundo (locura, enfermedad, trabajo, vejez...) El pintor Thomas Kennington ha representado una Pandora desnuda en un acusado gesto de arrepentimiento, con la mano derecha tapándose la cara. Se da cuenta de lo que han supuesto sus actos. Y sabe que ya no tiene remedio. El escenario nos recuerda a una Magdalena penitente a la cueva. El pequeño cofre plateado que sostiene con la mano izquierda está abierto. Las fuentes antiguas hablan de una jarra, pero a partir del Renacimiento (por Erasmo) se ha conocido como “la caja de Pandora”.

Mujeres en busca de conocimiento que son peligrosas. Hoy, cuando queremos saber más vamos a la ventanilla de Google. Si escribes la palabra “Hermes”, aparece una marca de ropa. Si tecleas “Pandora”, una marca de joyas. A pesar de todo, os animo a transgredir y pagar el coste de saber más.