9.02.2010

Origen

El món dels somnis sempre m'ha semblat fascinant, i important. A l'home modern no li queda cap altre camí per arribar al seu subcosncient. En la pel·lícula comparteixen els somnis i baixen diferents nivells, somnis dins de somnis. Construeixen móns, roben informació i planten idees.