7.18.2015

"1960-1963: El Museu d'Art Contemporani. Testimoni d'una època"

Dies intensos de muntatge de l'exposició amb (gairebé) totes les obres del fons d'art contemporani que tenim al Museu Balaguer i que van arribar de Barcelona després de l'intent -fracassat- de fer un Museu d'Art Contemporani a la capital l'any 1960. Cirici Pellicer i Cesáreo Rodríguez Aguilera, entre d'altres, van ser impulsors d'aquesta poc coneguda iniciativa. I fins l'any 1995 no s'obre el MACBA, molts anys després. Reflexions sobre país.

Adjunto les imatges del muntatge i el text del resum. Vam inaugurar-la el dia 16 de juliol i estarà oberta fins al desembre. Ens semblava important recuperar aquest episodi ara que el MNAC repassa aquest període, del 50 al 77 a la muntanya de Montjuïc

.