11.13.2013

La natura en el moviment simbolistaL'amiga Teresa M Sala, professora de l'UB, ens endinsa a la natura en el moviment simbolista: flors del mal, paisatges de somni, nocturns misteriosos, dones d'aigua, nuda veritas, retorn als origens, paradisos perduts, espiritualisme panteísta, éssers androgins, bons salvatges, portadors d'enigmes... Se m'ha fet curt. Seminari grup de recerca Gracmon. Avui. UB