7.03.2012

II Sessió Patrimoni-Turisme: apuntsCerveró:
Què volen els clients?
Vendre val molts calers, cal enfocar el que volen.
Investigar
Saber què fa la competència
Viatjar
Crear el producte
Marcar un preu
Comunicar
Distribuir
El nivell de satisfacció depén del conjunt, no d'una única cosa
Experiència global

Taula rodona:
No hi ha cohesió de comarca (ni de municipi?)
Velocitat pública diferent de la privada
Es twiteja per entusiasme o per emipamenta
Posicionament 2.0
Competivitat en termes de destinació, no de producte
El producte en el nostre as passa per l'experiència