10.22.2011

L'ombra de Babel a la Valvi


Vaig tenir ocasió de veure a l'exposició del Sebi Subirós. Alguns gravats ja em sonaven del seu taller. Exposa a la Fundació Valvi amb un pintor, Evdokim Perevalsky. El missatge del títol és el leiv motiv per a les dues exposicions. El Sebi ha portat gravats amb diferents tècniques, amb collage, i algunes planxes de boix treballades amb gúbia japonesa i tinta. Resultats diferents entre moltes torres de Babel.