8.07.2011

Altres proves, experimentant


En algunes planxes la resina posada a mà m'ha donat un negre massa obert, i el volia més tupit. En la tercera vaig deixar menjades a l'atzar i vaig incorporar accidents varis.