7.12.2011

Tres dies de Jornades a Montserrat

La meva companya, conservadora del museu de Montserrat, em va demanar participar en la taula rodona final d'un curs de tres dies: "Moviments d'obres d'art: préstecs, trasllats, conservació i exhibició". Anem a Montserrat tres dies. Intens. Interessant. La gent. L'entorn. Llàstima que feien obres a la plaça. Odio els sorolls.
Un vespre pugem a Sant Jeroni.Moviments d’obres d’art: préstecs, trasllats, conservació, i exhibició.
Museu de Montserrat 2n curs
6, 7 i 8 de juliol de 2011

En art el binomi mobilitat-seguretat és viable Els temps dels museus estàtics quedaren enrere. Actualment l’art es mou, no solament dintre dels museus, sinó que viatja i es pre-senta en llocs i situacions ben diferents intentant de trobar públics nous i de transmetre el seu missatge en contextos especials. És el
valor i l’encís de les exposicions temporals. Tanmateix no podem oblidar que la funció principal i bàsica del museu és la de conservar i assegurar la integritat de l’obra. Primer de tot és conservar i preservar, després difondre i persuadir. Fa uns
anys, els directors de museu generalment érem reticents a prestar obres; ens dèiem: “Quan viatja una obra, mai no tornarà millor que quan va sortir”. Ara veiem que si la manipulació és correcta i els tècnics apliquen les mesures adequades, les obres no pateixen els temuts desperfectes i a més, el fet de viatjar ha estat una ocasió magnífica per un check-in previ abans i després. Aquest moviment d’obres, fet amb responsabilitat professional, és un mitjà excel·lent per fomentar la mentalitat de conservació i seguretat entre els pro-fessionals de museus i també entre les institucions implicades en la roda de la transmissió de cultura per mitjà de les exposicions temporals. Mobilitat i seguretat no són coses antitètiques sinó que
constitueixen un binomi viable. Per això el tema d’aquest II Curs Tècnic que promou el Museu de Montserrat és també de suma im-portància i de gran futur.

Programa del curs
Dia 6 de juliol de 2011 Dia 7 de juliol de 2011 Dia 8 de juliol de 2011
09.30h Registre dels assistents
9.3010.00h Presentació del Curs.
10.45h Trasllats de les col·leccions i obres d’art 9.30 - 10.45h La conservació preventiva en tot el procés expositiu
Embalatges i transport

Especificitats de l’aplicació dels preceptes de la
Tipus d’embalatges, nivells de protecció.
conservació preventiva en el procés expositiu.
Santi Sala
10.30 - 12h Sol·licituds d’obres d’art
Aspectes a tenir en compte a l’hora de demanar
a una institució una peça de valor artístic.
Selecció d’obres. Criteris i exemples
Isabel Salgado.
12 - 12.15h DESCANS
12.15 - 13.45h Préstecs d’obres d’art
Quan s’accedeix a un préstec?.
Condicions i condicionants. La funció del correu.
Plans de seguretat.
Eva Buch / Jesús Alcantarilla
13.45 - 15h PAUSA DINAR
15 - 16.30h Les assegurances en els préstecs d’obres
d’Art
Pedro Garcia
16.30 - 18.00h Tràmits, procediments i organització
del transport d’obres d’art.
Borja Zabala

10.45 - 12.15h Sistemes de producció, muntatge i instal·lació
L’ambientalització de les exposicions
Joan Ramon Aromí
12.15 - 12.30h DESCANS
12.30 - 13.30h Nous materials i tecnologies per la
conservació i l’ exposició
Materials de conservació per garantir un trasllat i exposició
idònies segons materials i formats de les obres.
Ignasi Millet
13.30 - 15h PAUSA DINAR
15.00 - 16.00h Els reports correctes que acompanyen
l’obra d’art
Què cal tenir en compte. Quins danys són els més
freqüents. Mesures a prendre.
Voravit Roonthiva.
16.00 - 18.00h Pràctica/workshop
10.45 - 12.00h Les vitrines amb control climàtic
passiu per exposicions.
Quan, com i perquè necessitem una vitrina amb
control climàtic passiu.
Història i evolució, tipologies i materials constructius
Vitrines climàtiques en el procés expositiu:
casos pràctics
Ignasi Millet

12 - 12.15h DESCANS

12.15 - 14.00h Taula Rodona
Pilar Sedano. Cap del Departament de Restauració
del Museo Nacional del Prado
Carme Clusellas. Presidenta de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya
Mireia Rosich. Directora del Museu Víctor Balaguer
Andrés Martín Ludeña. President de l’Associació per
la seguretat del patrimoni (Protecturi)
Isabel Salgado. Subdirectora de l’Àrea Cultural de la
Fundació la Caixa

Modera: Ignasi Millet