11.22.2010

Passatge de la Pau

Descobriments espontanis de botigues curioses al costat de l'Elisava, passatge de la Llibertat.